Schmidt Tellefsdal K70

VÅR BÄSTSÄLJARE

 

  • En plog som kombinerar goda egenskaper från både diagonalplog och kommunalblad

 

  • Finns i flera bredder och varianter och passar för både tättbebyggt område och landsväg

 

  • Slitstål som viks bakåt och lyfts vid påkörning ger säker och stabil röjning

 

  • 70° angreppsvinkel mot vägbanan

 

  • Svängbar till 35° vinkel, utkast åt båda hållen

 

  • Rullar och kastar snön effektivt

 

  • Aggressiv angreppsvinkel gör det lättare att hålla vägbanan ren

 

  • Finns också med hydrauliskt moddskär för extra god rensning av vägbanan

 

K70 Traktor