Schmidt Tellefsdal V90

  • Plogen för röjning av alla typer av utomhusytor

 

  • Flytpendling som ger stabilare gång på ojämnt underlag

 

  • Levereras med kombiplatta 3-P och stora BM

 

  • Kan även levereras med parallellogram för lastbil

 

  • Levereras med dubbelverkande cylindrar, överströmningsventil, ackumulator och hydraulslangar med snabbkopplingar

 

  • Diagonalfunktion, väljarventil och belysning är standardutrustning
V90

  • Schmidt Tellefsdal V90
  • Schmidt Tellefsdal V90