Schmidt Tellefsdal D70

En kombinationsplog som är en vidareutveckling av vår K70 och Diagonalplog. En utmärkt renplognings- svartvägsplog som håller borta isskorpan.

 

  • Finns i bredderna 3,4 och 3,7 m, med eller utan moddskär

 

  • Bygger på K70's välbeprövade konstruktion

 

  • Mycket bra renplognings- svartvägsegenskaper. Håller borta isskorpan

 

  • Diagonalplog med höger utkast, ger bra sikt på vänster sida

 

  • Vänstra sidan är designad för att gå in mot mitträcket

 

  • Kan levereras med Tellefsdals unika moddskärsbom, 6 sektioner med individuell fjädring

 

Schmidt Tellefsdal D70