KL-V

Vikplog

De vikplogar av KL-V-serien består av två vingar och kan användas som en y, v-formad eller en diagonal snöplog. Denna flexibilitet gör att KL-V-snöplogar är perfekta för en mängd olika röjningsuppgifter.

 

Flexibel och stark

Styrkan i KL-Vs vikplog ligger i dess individuella anpassningsförmåga. Vingbladen kan vikas oändligt och erbjuder därför en hög grad av flexibilitet. Möjligheten att ändra bladformen gör att ett brett användningsområde blir möjligt.

 

Stabil och säker

Lådkonstruktionen säkerställer en hög stabilitet i KL-Vs vikplogar. Varje blad är försett med en avvikelsesystem för att förhindra ythinder från att skada plogen. De generösa dimensionerna på hydraulcylindern med överbelastningsskydd gör den helt justerbar. Deflektorerna som är svetsade på sidorna förhindrar skador på plogen när man röjer till exempel längs väggar eller byggnader.

 

Optimal snöifrånskjutning

Vikplogar i KL-V-serien är konstruerade för att uppnå optimal snöifrånskjutning i olika nivåer av snö. Detta gör dem fulländade för att ta bort snö från svåra områden såsom parkeringar eller smala vägar i stadskärnor. Både trycka ihop snön liksom systematiskt ta bort den från korsningar är bara några av alternativen. Stötdämparen fäst mellan slitskären, bladet och svänganordningen med dämpare bidrar till att både minska buller och smidig användning av KL-Vs snöplogar.

Teknisk data

KL-V 28 KL-V 32 KL-V 36
Snöplogens höjd yttersida/mitten (mm) 1110 / 870 1110/870 1110/870
Clearing width (wedge-shaped) (mm) 2060 2340 2620
Ungefärlig vikt (kg) 630 660 685
Schmidt KL-V

  • Schmidt KL-V
  • Schmidt KL-V