Schmidt Tellefsdal Hyvelblad

  • Styrdosa med alla rörelser på en joystick

 

  • Steglös justering av konstant tryck

 

  • Mindre platskrävande och enklare montering

 

  • Lägre vikt ger mer nyttolast

 

  • Bladet är lätt att demontera från lastbilen

 

  • Hyvelbladet kan användas både vinter och sommar

 

  • Kompakt konstruktion ger ökad markfrigång