CP

Konstantpositionerad Snöplog

För större mängder snö i små- och storstaden och regionen.

De som inte bara vill röja snö i stan men till exempel även på landsbygdens huvudvägar bör välja en CP-snöplog. Den konstantpositionerade snöplogen kan fästas till traktorer och lastbilar och är lämplig för aggressiv snöröjning. Välj en hård eller mjuk röjningsinställning om du vill minimera användningen av salt. CP möjliggör en aggressiv och mycket grundlig röjning tack vare den stora återställningskraft i slitskärskanten som ger ett betydande marktryck. Om aggressiv röjning inte är nödvändigt kan CP förses med gummiskär och försättas i flytläge.

Den speciella bladformen och breda positioneringsvinkeln garanterar borttagning av snö. I de fall där snöröjning görs i låga hastigheter sker kortdistansdeponering. I de fall där snöröjningen görs i högre hastigheter får man en bred snöfördelningen vilket undviker att vallar av snö byggs upp.

Teknisk data

CP2 CP3
Ploghöjd (mm) 1.010 1.010
Skärkantslängd (mm) 2.700 3.000
Röjbredd 32° (mm) 2.290 2.540
Antal skär 3 3
Ungefärlig vikt (kg) 685 720
Schmidt CP