ACE-ASP

Kombimaskin för flygplatser

ACE-ASP utvecklades för avisning av landningsbanor, taxibanor och plattor. Den applicerar flytande och fasta avisningsmedel med extrem noggrannhet via kombiskivor och spraymunstycken. Den maximala spray- och spridningsbredden är 24 meter.

 

Konstruktion och teknik

ACE-ASP består av fyra delar: de modulära vätsketankarna och motorn i polyeten, den separata behållareen, två sidomonterade besprayningsarmar med luftinjicerade projektionsmunstycken och två bakmonterade kombiskivor. De stabila kombiskivorna, som kräver lågt underhåll, är speciellt utvecklade för att applicera både flytande och fasta avisningsmaterial. Det finns mycket få nötningselement. Högkvalitativa luftinjicerade munstycken är anordnade i tre rader. Varje rad slås på eller av beroende på hastigheten och dosnivån. sprayarmarna är upphängda via en speciell parallell struktur. Fjädermonterade stödhjul hindrar sprayarmarna från att komma i kontakt med marken p.g.a. starka vibrationer. sprayarmarna kan också vara helt infällda. Hela maskinen är belagd med ett speciellt utvecklat korrosionsskydd. sprayrören är tillverkade av rostfritt stål. Speciellt utformad för montering på stora fordon eller semi-trailers. kombimaskinen drivs av fordonens hydraulik eller en separat dieselmotor. Den modulära designen gör en mängd olika monteringsalternativ för ACE-ASP möjliga. Detta gör att den lätt kan anpassas för att möta de individuella behoven hos de olika flygplatserna.

 

I drift

ACE-RSP tacklar isiga ytor med anti-isbildnings- och avisningsmetoder med en väghastighetsberoende rörelsehastighet på upp till 30 km/h. Spridningsbredden på de två bakre kombiskivorna är 3-24 m. Under besprayning är det 6-15 m. Tillsammans med den helt förlängda sprayarmen kan en spraybredd på 24 m uppnås. Applicering upp till 50 g/m2 avisningsvätska sker med hög precision och en god effektiv täckning. Upp till 50% av fast spridningsmaterial med en blandning av flytande avisningsmedel kan appliceras. Växling till applicering av avisningsvätska möjliggörs genom det unika lågtryckspumpsystemet med sina luftinjicerade munstycken och lågt spraytryck från Schmidt. Munstyckena bildar stora droppar och är placerade bara 300 mm ovanför markytan. Detta reducerar turbulensen till ett minimum. De bakre munstycken är satta i sidolutning och nära varandra för att skapa ett överlappande spraymönster. Besprayning styrs av en lättmanövrerad kontrollpanel placerad i förarhytten. Detta möjliggör att både sprayningsbredd och doseringen kan regleras snabbt och koncist. Även om nödstopp med en hastighet på 40 km/h görs kvarstår ACE-ASPs sprayarmar i samma position.

Teknisk data

ACE-ASP
Spridningsbredd (m) 6 - 24
Besprayningsbredd (m) 3 - 14 / 24
Arbetshastighet (km/t) upp till 30 km/t på väg hastighetsberoende
Dosering (g/m) upp till 50
Applicering 2 speciella kombi skivor luft injiceras munstycken och projektions munstycken
Erforderligt flöde fordonshydraulik eller dieselmotor
Konstruktion lastbil (fix-fäste eller avmonteringssystem)
Schmidt ACE-ASP

  • Schmidt ACE-ASP