ACE-RSP

Kombimaskin för flygplatser

ACE-RSP utvecklades för avisning av landningsbanor, taxibanor och plattor. Den applicerar flytande avisningsmedel med exakt noggrannhet med fyra spridarskivor och fast och flytande avisningsmaterial med två speciella kombiskivor. Den maximala spraybredden är 30 meter och den maximala spridningsbredden 24 meter.

 

Konstruktion och teknik

ACE-RSP består av fyra delar: de modulära vätsketankarna och motorn i polyeten, den separata behållareen, två sidomonterade besprayningsarmar, var och en med en spridningsskiva på den yttre änden och två bakmonterade kombiskivor. De stabila kombiskivorna, som kräver lågt underhåll, är speciellt utvecklade för att applicera både flytande och fasta avisningsmaterial. Det finns mycket få nötningselement. sprayarmarna är upphängda och kan hydrauliskt och fullständigt vikas tillbaka. Hela maskinen är belagd med ett speciellt utvecklat korrosionsskydd. Alla håligheter är lufttäta. Speciellt utformad för montering på stora redskapsbilar. kombimaskinen drivs av fordonets hydraulik eller en separat dieselmotor. Den modulära designen möjliggör en mängd olika monteringsalternativ för ACE-RSP. Detta gör att den lätt kan anpassas för att möta de individuella behoven hos de olika flygplatserna.

 

I drift

ACE-RSP tacklar isiga ytor med anti-isbildnings- och avisningsmetoder med en väghastighetsberoende rörelsehastighet på upp till 30 km/h. spray bredden på de två vinkelplacerade sprayskivor placerade på baksidan av maskinen är 6-24 m. Under besprayning är det 6-15 m. Tillsammans med de två andra spridningsskivorna, vardera placerad på den yttre änden av den förlängda spolarmen, kan maximal bredd på 30 m besprayning uppnås. ACE-RSPs sprayarmar kvarstår i samma position även om ett nödstopp med en hastighet på 30 km/h görs. Applicering av upp till 50 g/m2 med avisningsvätska kan sprayas exakt och med en god effektivit täckning. Kombi- och sprayningskivorna bildar stora droppar och placeras endast 500 mm ovanför markytan. Detta minskar virvlande till ett minimum som orsakas av turbulens. Avisningsmedel pumpas helt väghastighetsberoende, med två pumpar från tankarna till de särskilda sprayskivor. sprayskivorna är försedda med ett speciell injektionssystem. Ett jämnt och noggrant sprayningsmönster garanteras av den tillförlitligt slutna slingade drivningen av transportbandet, vätskepumpar och de speciella kombiskivorna. sprayningen kontrolleras av en kontrollpanel som är mycket lätt att använda och som finns i förarhytten. Detta betyder att både spraybredden och dosering kan regleras snabbt och effektivt.

Teknisk data

ACE-RSP
Tankvolym (l) enligt kundens krav
Spridningsbredd (m) 6 - 24
Besprayningsbredd (m) 6 - 15 / 24
Arbetshastighet (km/t) upp till 30 km / t på väg hastighetsberoende
Dosering (g/m) upp till 50
Applicering speciella sprayskivor
Erforderligt flöde fordonshydraulik eller dieselmotor
Konstruktion lastbil (fix-fäste eller avmonteringssystem)
ACE_RSP_01