25.11.2014

Supra - den perfekta kombinationen av funktionalitet och komfort

Schmidt Supra

Schmidt Supra 5002 får German Design Award i kategorin "Excellent Product Design/Transportation and Public Design – SPECIAL MENTION 2015"

 

German Design Award är ett pris, som delas ut från rådet för formgivning. Denna institution finns  sedan mer än 60 år. Dess grundande föregicks av ett beslut från den tyska förbundsdagen, som krävde inrättandet av en sådan instans för konkurrenskraften i den tyska industrin och bästa möjliga kvalité i de tyska produkterna.  "Vi gläder oss mycket" säger Jochen Schneider (VD för Aebi Schmidt Deutschland GmbH & divisionsledare Schmidt) "att vi med årets utmärkelse för snöfrässlungan Schmidt Supra 5002 än en gång beaktar detta höga kvalitetskrav och därmed också kunde övertyga fackjuryn för German Design Award 2015."

 

Snöfrässlungorna i Supra-serien förenar maximal effektivitet, förstklassig manöverkomfort såväl som en hög miljövänlighet. De erbjuder sammantaget en globalt unik arbetsprestation. Den nya generationen inom Supra-familjen fängslar dock inte bara genom de många genomtänkta tekniska detaljerna, snarare också genom en synnerligen lyckad produktdesign. Alex Terzariol (Industrial Designer, MM Design GmbH): "Produktdesignen i Supra visar på ett direkt föredömligt sätt att funktionalitet och komfort inte utesluter varandra utan passar perfekt ihop, som i fallet med Schmidt Supra."

 

Resultatet kan ses: Den nya Supra byggserien är utrustad med en fullständigt ny formgiven hytt med plats för en bekväm 2-mansanvändning. Arbetsplatsen och samtliga manövreringselement är ergonomiskt utformade.  Utrymmet manövreras med en bekväm joystick med enkel knappfunktion. För att maximera såväl arbetssäkerheten som förarens kapacitet är Supra utrustat med talrika komfortelement - också här gäller: effektivitet och säkerhet är oskiljaktligen förenade med varandra hos Schmidt. Förarhytten hos Supra sörjer för mer välbefinnande för föraren med mycket utrymme. Den är utrustad med en vibrations- och bullerdämpad 2-mans förarhytt. Tack vare speciellt absorberande material ligger bullernivån under arbetsinsatsen i förarhytten på endast 75 dB(A). Förar- och andreförarsätet är därtill utrustade med mekanisk fjädring eller luftfjädring och sätesuppvärmning. En luftkonditionering kan monteras in som tillval. 

 

De stort dimensionerade, uppvärmningsbara front- och sidorutorna sörjer för en enastående syn runt omkring. För att förhindra snöavlagringar har frontrutan en negativ vinkel. För att ytterligare optimera översikten kan förarhytten hissas upp hydrauliskt 700 mm. 

 

Låg nivå på skadliga ämnen samt miljövänlig - Motorerna i Supra byggserie uppfyller självklart de nyaste normerna för avgasnivåer med en EuroMot IV, för länder utanför EU är dessutom motorvarianten EuroMot IIIA tillgänglig. Maskinerna har dessutom ett Eco-läge, som möjliggör en plastbesparing på ca 20 % i såväl utrymmes- och förardrift.  Supra kan också drivas med biologiskt drivmedel vid önskemål.

 

Den självgående snöfrässlungan Supra: En innovation från Schmidt, som sätter normer globalt.

De högpresterande snöröjningsmaskinerna i Supra-serien utvecklades speciellt för undanröjande av stora snömängder. Dess särskilda styrkor visar de globalt använda snöfrässlungorna på flygplatser såväl som på gatorna. Ett utmärkande kännetecken är den innovativa böjlänken, som ger maskinen konstant stark framskjutning av snö och garanterar en exakt spårföljd i fordonet i utrymmets rumspår.

 

Oavsett om det är på mycket nedsnöade flygplatser eller offentliga gator: En Schmidt Supra gör vägen tillförlitligt fri överallt!