01.10.2014

De första CO2-neutrala snöröjningsmaskinerna för svenska flygplatser

Det statliga företaget Swedavia vill göra alla sina 10 flygplatser i Sverige koldioxidfria år2020. I samarbete med Volvokoncernen startade därför Aebi Schmidt utvecklingen av det, som nu är världens första ”grönasopblåsmaskin” (Jet Sweeper TJS). Denna nya TJS drivs av Volvomotorer som körs på en blandning av biogas och diesel/biodiesel. Nu kommer Aebi Schmidt att leverera en komplett serie med 29 nya koldioxidneutrala snöröjningsmaskiner till Swedavia.

 

Som internationell tillverkare och systemleverantör av innovativa tekniska produkter känner Aebi Schmidt att de vill stödja och samarbeta med sina kunder så att de når sina målsättningar. Dessutom känner Aebi Schmidt sitt sociala och ekologiska ansvar för klimatfrågorna, eftersom de är några av våra största utmaningar idag.

Flygtrafiken står för cirka 3 % av de globala CO2-utsläppen. Det gäller inte bara flygplan som flyger mellan olika destinationer utan även infrastrukturen som hör till, med marktjänster och underhåll av rull- och taxibanor, såsom snöröjning. Vår ”Gröna TJS” kombinerar för första gången klimathållbarhet och ekonomi inom snöröjning av flygplatser. TJS-maskinerna är avsedda för snabb, effektiv och intensiv rengöring av rullbanor, taxibanor, flygplatsplattor och servicevägar. Detta gäller även för vår Gröna TJS. Stor arbetshastighet och god manövreringsförmåga är avgörande för denna produkt. Det handlar om två stora frågor: uthållighet och ekonomi.

Den Gröna TJS-en drivs av Volvo-motorer som körs på en blandning av biogas och diesel/biodiesel, men den nya TJS ändrar ingenting för flygplatsoperatörerna eller markpersonalen. Den Gröna TJS-en har samma effekt som andra TJS-er, vilka drivs med vanliga Volvo-motorer. Den är utrustad med en effektiv snöplog för flygplatser och skapar ytor, fria från snö och is. Den hydrauliskt drivna sopenheten är placerad under ramen och kan låsas i längsgående läge för transport. Blåsenheten skapar ett sidriktat luftflöde på upp till 145 meter per sekund över hela bredden, så att snön blåses bort från hela rullbanan. Den Gröna TJS-en från Schmidt kan köras i över sex timmar utan tankning och klarar drift i svårt väder under långa perioder. Beroende på snömängd och -tjocklek kan maskinen arbeta i hastigheter upp till 50 km/h.

Vi tror verkligen att Swedavia kommer att ha en ledande roll i att visa flygplatser världen över hur de kan bidra till klimatomställningen genom koldioxidneutral verksamhet utan att behöva göra avkall på prestanda i de maskiner de använder. 

 

Download:

2014-09_ASH Media Information - Swedavia Airport.zip