02.07.2012

EUnited certifieringar: PM10 och Produkttest av spridare

EUnited - PM10 Label

Swingo 200+, Cleango 500, MFH 2500 och MFH 5500 fick den 3-stjärniga PM10 etiketten i bästa klassen. Stratos med transportbandsystemet och Premiumplus spridarskvian fick klass B och C spridartestprestandaetiketter.

 

PM10 certifikat – Sedan introduktionen 2007, har EUnited PM10 testet och det relevanta certifikatet blivit den europeiska standarden för utförandet av sopmaskiner i termer av partikelutsläpp. Certifikatet tillhandahåller information om hur pass miljövänlig en maskin är, det underlättar genomförandetav alla de krävande kontrollerna av luftföroreningsföreskrifter under driften av sopmaskiner. EUnited presenterade en ny metod för partikelmätning under IFAT Enstorga mässan i Munchen. Förutom att öka kraven på metoderna så kommer sopmaskinerna från och med nu tilldelas en av de tre följande kategorierna: Sopmaskiner märkta med en stjärna överstämmer med EUnited´s högstandard specifikationer; två stjärnor indikerar att koncentrationen av de frisatta findammet är en tredjedel under den definierade maximala koncentrationen; tre stjärnor ges till de sopmaskiner vars mätresultat visar en koncentration av det fina dammet på två tredjedelar under det maximala värdet.  

Alla Aebi Schmidt´s kompakta sopmaskiner, Swingo 200+, Cleango 500, MFH 2500 and MFH 5500, fick högsta betyg, tre stjärnor. Detta innebär att deras utsläpp av skadliga partiklar ligger klart under de fastställda gränserna.

 

EUnited - Spreader Performance Test label

Prestandatest för spridare– Schmidt´s Stratos spridare med transportbandsystem och Premuimplus spridarskiva var också certifierade I klasserna B (3-8.m) och C (3-12.m) som en del av EUnited´s spridarprestandatester.

I denna standardiserade testprocedur blir spridarna testade under fältmässiga förhållanden. Med en konsekvent vägsaltskvalitet enligt europeiskstandard, kan doseringen och spridningsbredden analyseras med hjälp av olika testmetoder; beroende på spridningsbredden sä är spridarna tilldelade kategorierna A (1-6 m), B (3-8 m) eller C (3-12 m). Endast spridare som lyckas uppfylla alla krav inom de tillåtna toleranserna får certifieringen.

Testet har utvecklats för spridare i alla storlekar, oavsett typ. Det är frivlligt för alla tillverkare att genomgå testet. När de har klarat alla tester så förses maskinerna med en etikett av motsvarande kategori.


Flyer for download

- EUnited PM10 Flyer

- EUnited Spreader Test Flyer