Winterlogic

System rejestracji danych posypywania

 

Zwalczanie gołoledzi pod kontrolą

Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w warunkach zimowych to wielka odpowiedzialność. Optymalne zarządzanie personelem, środkami i materiałami jest zadaniem złożonym. Za pomocą systemu rejestracji danych posypywania operator ma dostęp do zestawień wszystkich niezbędnych danych, zaś optymalizacja planu robót zimowych jest na wyciągnięcie ręki.

 

Zestawienia i maksymalna kontrola

System zapewnia wgląd w zestawienia przeprowadzonych robót w ramach zwalczania gołoledzi, bez względu na to, jak duży jest dany park maszynowy. Pulpit sterujący posypywania pełni rolę wydajnej i niezawodnej pamięci do obsługi transmisji danych posypywania do programu Winterlogic. Za pomocą interfejsu informacje przesyłane są do komputera PC. Po wczytaniu danych posypywania możliwe jest przygotowanie czytelnych i szczegółowych zestawień wedle własnych potrzeb za pomocą licznych funkcji wyboru i analizy. Na tej podstawie możliwe jest podejmowanie rzetelnych decyzji i zachowanie maksymalnej kontroli nad przeprowadzeniem robót.

 

Zarządzanie i optymalizacja

System Winterlogic wspomaga proces zarządzania personelem, środkami i materiałami. Porównanie operacji posypywania z tzw. przejazdami referencyjnymi pozwala skupić się całkowicie na tych punktach, które wymagają korekty, z pominięciem informacji nieistotnych. Pozwala to uprościć proces korekty operacji posypywania, przy czym możliwe jest zarówno zwiększenie wydajności (oszczędności), jak i efektywności (zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego).

 

Winterlogic Basic/Pro

Wersja podstawowa aplikacji Winterlogic zawiera kompletny program do rejestracji danych posypywania wraz ze wszystkimi funkcjami wyboru i analizy. Wersja Winterlogic Pro oferuje ponadto możliwość graficznej prezentacji operacji posypywania. Dzięki wbudowanej funkcji Google Maps operator może precyzyjnie sprawdzić, co wydarzyło się na trasie posypywania. Dostępne są dane dot. przeprowadzonych czynności roboczych, zastosowanych ustawień, odcinków trasy bez posypywania itd. Precyzyjna lokalizacja za pomocą sygnału GPS posypywarki zapewnia wizualizację odnośnych danych w sposób rozpoznawalny dla każdego w Google Maps.

 

Minimalne wymogi systemowe

 • Intel Pentium II
 • 512 MB RAM
 • Windows 2000, XP, Vista
 • 1 GB wolnego miejsca na dysku
 • Monitor o rozdzielczości 1024x768
 • Winterlogic Pro: dostęp do Internetu

 

Zalety Winterlogic

 • System Winterlogic umożliwia zapisywanie i analizowanie danych dot. wszystkich operacji roboczych
 • Zebrane dane służą do opracowania rzetelnych raportów i statystyk
 • Potwierdzenia opłacalności dla potrzeb optymalnego zarządzania obłożeniem sprzętu i planowania
 • Dokładny pomiar zastosowanych środków dla potrzeb: gospodarki magazynowej, certyfikatów środowiskowych
 • Protokół operacji rozrzutu jako środek dowodowy w przypadku dochodzenia roszczeń
 • Podstawa do rozliczeń usług własnych i obcych
 • Możliwość porównania różnych usług

 

Bliższe informacje na temat systemu Winterlogic można uzyskać u doradców technicznych producenta!