TSS

Etterhengede feie- og sprederenhet

Den innovative Schmidt TSS er den perfekte løsningen for fjerning av snø/slaps og is på veger, parkeringsplasser og på gang- og sykkelveger. Den etterhengende feie- og spredeenheten kombinerer forebyggende og aktive tiltak i én operasjon: brøyting, feiing og væskespredning. Snørydding og rask tineeffekt foregå i én operasjon. Med denne metoden trengs mindre tid til snørydding og spredning. Kombinasjonen av snøplog og trommelkost gir en enda bedre rydding. I tillegg sørger spredeenheten for en jevn fordeling av væsken, og sikrer en umiddelbar virkning.

  

TSS består av en tilhenger med trommelkost og væskespredeanlegg, og kan kobles til standard 2-punkts løftesystem montert på traktoren. Den nyutviklede høyhastighets VKS trommelkosten er teknisk beregnet for opp til 40 km/t. Den føres av et parallellogram-oppheng og løftes, senkes og svinges hydraulisk. Det kan velges mellom to ulike kostbredder: 1800 og 2400 mm.

 

Spredesystemet er egnet for alle vanlige væsker for friksjonsforbedring. PE-tanken med 2500 liter væske gir sprederen en stor aksjonsradius. Den faste dysebommen med enkel eller dobbel rad av dyser og strålemunnstykker for å øke spredebredden, er drevet av en membranpumpe. Kosten og spredeenheten drives av traktorens kraftuttak. Plog og kost betjenes via traktorens hydraulikk. For vegavhengig spredekontroll benyttes ES-panelet i førerhuset.

Schmidt TSS