P 2000 / S 3000

Saltblandeanlegg

Spredning av befuktet salt 

Flere og flere velger påføring av befuktet salt. Med bedre feste til vegbanen og akselerert tiningsprosess, gir bruk av befuktet salt større trafikksikkerhet. Takket være lavere saltforbruk og dermed innsparingseffekten, beskyttes budsjettet ditt. I tillegg sørger lavere saltdosering og det presise spredningsmønstret for redusert belastning på miljøet.

  

Klargjøre saltløsning 

Befuktet salt er egnet for så godt som bruk gjennom hele vinteren ned mot –10 °C. Avgjørende her er om man benytter saltløsning ved spredning av befuktet salt. For lav konsentrasjon kan resultere i senere frysing, mens for høy konsentrasjon (mettet løsning) fører til krystallisering og problemer med anlegget kan oppstå. Alle våre saltblandeanlegg opererer etter "Umström-prinsippet". Salt løses opp i vann inntil en mettet oppløsning dannes som deretter fortynnes igjen, inntil konsentrasjonen har de ønskede egenskaper. En krystallisering av oppløsningen utelukkes dermed.

 

Saltblandeanlegg P 2000 

Saltblandeanlegget kjennetegnes med en solid konstruksjon, enkel betjening og pålitelig funksjon. Kapasiteten er ca. 2000 liter umettet løsning (20-21%) pr. omgang Fremstillingen av saltløsningen fungerer raskt og enkelt. Det er bare å fylle på 500 kg salt og 2000 liter vann. Etter ca 20 minutter er ca. 2,2 m³ umettet saltløsning klar. Dersom oppløsningen ikke umiddelbart brukes eller pumpes over i en lagringstank, kan P-2000 tjene som en buffer-tank. P 2000 tilbyr en robust teknologi til en attraktiv pris; En ideell modell å begynne med.

 

Saltblandeanlegg S 3000 

Dette saltblandeanlegget ble utviklet som en "Plug and play"-løsning og har blitt utviklet for å være en utvidelse til f.eks. et helautomatisk regulert anlegg eller som en 5000 liters tank. Det kompakte S 3000-anlegget produserer kontinuerlig ca. 2000 liter umettet løsning pr. time (20-22%). Med grovt salt kan det produseres opp til 3000 liter i timen. Saltblandeanlegget har en omstillingsfunksjon og et tilkoblingspunkt for en ekstern kilde og fyllepumpe. Akkumulerte urenheter tappes via to ventiler under. Det isolerte blandekaret kan fylles med en hjullaster. Betjeningspanel, pumpe, slanger og vannforsyning er beskyttet mot frost, slik at bruk ved lave temperaturer er sikret hos S 3000.

   

Spesifikasjoner

P 2000

S 3000

 

 • kompakt og mobil enhet, lett å flytte 
 • egne+B50t for alle vanlige salttyper 
 • enkel betjening 
 • også egnet som buffer-lager
 • lave investeringskostnader og vedlikeholdvennlig
 • Plug & play løsning 
 • kompakt, solid konstruksjon 
 • enkel rengjøring 
 • enkel betjening 
 • høy driftssikkerhet 
 • lett å bevege 
 • viktige deler er beskyttet mot frost 
 • helautomatisk regulert enhet (tilleggsutstyr)

Kapasitet

Ekstra

ca. 2000 liter pr. omgang 

 - 

ca. 2000 liter pr. omgang 

inntil 3000 l/time (bare ved grovt salt)

Saltløsning 

ca. 20 - 21%

ca. 20 – 22%

Mål

2.380x1.450x1.380 mm

2.900x1.450x2.000 mm