SNK

Snøplog produsert i plastmateriale

Enkeltseksjon snøplog

Den lette SNK-serien utstyrt med et plogblad fremstilt i plastmateriale er designet for snørydding i lavere områder med mindre snødybder. De er enkle å bruke og optimale ved fjerning slaps og rester av snø.

 

Enkel og kompakt

Snøplogene i SNK-serien er ment for brøyteoppgaver i lavereliggende områder. Her handler det om å fjerne våt snø og slaps. Det selvbærende plogbladet til SNK er dempet mot vibrasjoner, og er montert i en diagonalt avstivet stålramme. På denne måten er plogen er en stabil snøplog med lav vekt. Den lukkede utformingen av plogbladet er spesielt utviklet for snøbrøyting i våt snø, og gjør en ekstra sprutskjerm overflødig.

 

By og land

Med et korrosjonsfritt plogblad som krever lite vedlikehold, er den lette SNK-plogen godt egnet ryddeoppgaver i tettbebygde strøk, samt på kommunale veger. Den kan skråstilles enkelt og trinnløst til begge sider. Den koordinerte geometrien til plogbladet, og vinkelen på sliteskjæret sikrer optimal kasteevne uavhengig av snøkonsistens og snømengde.

  

Rask og fleksibel

Den lette SNK-plogen leveres i utførelser med sliteskjærlengder mellom 1800 mm og 3700 mm. Avhengig av størrelsen egner plogen seg for montering på smalsporede bærekjøretøy, varebiler og pick-up'er, til Unimog'er og lastebiler. På disse gjøres til- og frakobling på noen få minutter. Hele plogserien har et system tilpasset den aktuelle plogstørrelsen som beskytter dersom plogen kjøres mot faste hindere. De tre mindre utgavene bruker en teleskopisk arm med en returfjær for å beskytte sliteskjær og plogblad av plastmateriale mot skade forårsaket av faste hindringer i vegbanen. De fire større SNK-plogene er utstyrt med et fjærdempesystem for sliteskjærene.

Tekniske Spesifikasjoner

SNK 18.2 SNK 21.2 SNK 24.2 SNK 27.2 SNK 30.2 SNK 34.2 SNK 37.2
Høyde på plog (mm) 800 800 800 1.180 1.180 1.180 1.180
Skjærlengde (mm) 1.800 2.120 2.420 2.700 3.000 3.400 3.700
Ryddebredde ved 30° (mm) 1.550 1.800 2.100 2.310 2.550 2.940 3.180
Vekt ca. (kg) 220 244 266 405 440 505 560
Slitestål 6 7 8 4 4 5 5