Schmidt Tellefsdal Høvelskjær

Høvelskjær som kan brukes til veivedlikehold både sommer og vinter

  

  • Høvelskjær til lastebil - nyutviklet skjær med betydelige forbedringer

 

  • Styreboks med alle bevegelser på en joystick

 

  • Trinnløs justering av konstant trykk

 

  • Mindre plasskrevende og enklere montering

 

  • Kompakt konstruksjon gir økt markfrigang

 

  • Finnes i fast(F) type og svingbar(S) type