Hydraulisk betjent slapseskjær for Tarron

Hydraulisk betjent slapseskjær for Tarron MS-plog fra SchmidtDer og når det er mulig, bør bruk av salt/saltløsning for tining av snø og is ytterligere reduseres eller om mulig helt unngås. De hydraulisk betjente slapseskjærene fra Schmidt tar dette kravet på alvor, da resten av snøen/slapset fjernes pålitelig med denne innovative og komfortable enheten. Den svært effektive slapseenheten øker også selvsagt sikkerheten for trafikantene vesentlig.

 

Tilpasset Schmidt MS-ploger og for robust bruk både på mindre trafikkerte veger og motorveger med stor trafikkmengde.

Slapseskjærene fjerner effektivt selv de minste restene av snø på en skånsom måte, men fremviser også maksimal robusthet og de beste materialkvaliteter: Den solide konstruksjonen er dermed godt forberedt for lengre brøyteroder. Slapseskjærene fra Schmidt er tilpasset MS 32 / 34 / 36 / 40 ploger.

 

Oppfyller de norske forskriftene - og passer også alltid teknisk optimalt til enhver situasjon. 

I henhold til forskriftene er slapseskjærene oppdelt i flere seksjoner, som er designet for ploger med minimum fire plogseksjoner og ordnet analogt til sliteskjærene inklusiv bevegelig ytre seksjon. Slapseskjæret er plassert bak bakre kant av plogrammen. Vårt slapseskjær tillater en skråstilling av plogen på 32 grader. Skjærene monteres raskt og enkelt på en komfortabel kleminnretning, og er fremstilt av en støysvak gummiblanding. Bevegelsen av slapseskjærene skjer hydraulisk fra bærekjøretøyet. I utkoblet posisjon har plogen en tilstrekkelig bakkeklaring på 100 mm.

 

Du har kanskje flere spørsmål? Vennligst ta kontakt med oss! 

Som en av verdens ledende produsenter av snøploger tilbyr Schmidt komplett kundestøtte, noe du trenger for trygg og effektiv bruk av utstyr:

Vi svarer gjerne på dine spørsmål og er også tilgjengelig for individuelle løsninger etter dine ønsker.