Swingo 200+ Spesialmaskin for rengjøring av skinneganger

Schmidt Swingo 200+ spesial feiemaskin for rengjøring av skinneganger nedfelt i veglegemer (f.eks. trikkeskinner) der skitt samles i rennen på utsiden av skinnene.

Effektiv rengjøring av skinneganger nedfelt i gater har stor betydning både økonomisk og sikkerhetsmessig. Sand, restavfall fra forbipasserende, urenheter som løv eller gummirester etter dekkslitasje fra biler kan skade skinnene og trikke-/toghjulene samt påvirke bremselengden hos disse kjøretøyene betydelig. Og dersom rengjøring av skinnegangene ikke får noen oppmerksomhet, kan avsporing bli resultatet. Denne spesielle varianten av Schmidt Swingo 200+ kompaktfeiemaskin er svært effektiv i bruk og veldig komfortabel ved håndtering av arbeidsverktøyene slik at skinnegangen renses effektivt i en enkelt operasjon.

Betjening av maskinen er meget enkel og betjeningselementene er ergonomisk utformet: Føreren kan konsentrere seg om arbeidet og omliggende miljø. Med Schmidt Swingo 200+ for rengjøring av skinneganger, skjer omstilling fra transportkjøring til arbeidsmodus raskt da intet kompleks toveis-system må betjenes.

 

Vår spesial-feiemaskin benytter et velprøvd produktkonsept og reduserer dermed kostnadene drastisk! 

Den ombygde kompaktfeiemaskinen fra Schmidt benytter produktfilosofien fra den velkjent Swingo feiemaskinen. 90%  av maskinen tilsvarer en vanlig feiemaskin som blir brukt i byer og kommuner. Kun feiekostene og sugeenheten skiller seg fra den vanlige Swingo 200+  feiemaskinen. Med denne videreutviklingen, unngikk man et kostbart to-veis system. Maskinen skal kunne arbeide mens trafikken går og er klar til å begynne å jobbe på skinnene i løpet av minutter. Her kommer Schmidt Swingo 200+ igjen til gode med sin kompakthet og manøvreringsevne. 2 m³ støvbeholder er helt tilstrekkelig for en åtte timers skift. Inn- og utkjøring i pågående trafikk fungerer langt sikrere enn en stor lastebilmontert feiemaskin.

En spesialdesignet sugemunn benyttes. Sugemunnene føres langs med skinnegangen ved hjelp av glidesko foran og et skinnehjul i bakkant. Skinnehjulene sørger for at hele feieaggregatene styres langs skinnene under rengjøringen. Feieaggregatene kjøres i flytestilling under arbeid.

 

Enten det gjelder suge-, vann- eller luftsystem, oppnår du rene og sikre skinneganger med Schmidt feiemaskin. 

I hver sugemunn er det montert en vanndyse som sikrer effektiv støvdemping og bidrar til problemfri strøm av materiale opp i støvbeholderen. Det oppsugde vannet føres gjennom et resirkuleringssystem og tilbake i sugemunnene igjen. Denne prosessen understøtter strømmen av materiale gjennom sugesystemet. Selv for fastkjørt materiale har Schmidt Swingo 200+ en løsning. Foran på maskinen er det montert en kompressor som drives av maskinens hydraulikksystem. Det er montert en luftdyse i hver sugemunn som løsner fast materiale i skinnene med et lufttrykk på 4,5 bar, og dermed forbedrer rengjøringsevnen ytterligere.  Luftdysene kan slås på av maskinføreren. De er ikke nødvendige ved normal rengjøring. Med en arbeidshastighet på opp til 12 km/t og en sugekapasitet på opp til 8400 m³/h skjer rengjøring også raskt og effektivt. Standardversjonen av Swingo 200+ er designet for normal sporbredde og utforming. Andre sporvidder kan også leveres. 

Schmidt Swingo 200+