ASPT

Airport Sprayer

Tekniske Spesifikasjoner

ASPT
Tankkapasitet (l) 3000 / 4000 / 5000
Utleggsbredde (m) 15 / 18
Arbeidshastighet (km/t) 20 (constant)
Mengde (g/m²) 15 - 40
Application Via nozzles
Fremdrift Via PTO shaft (optionally from vehicle hydraulics)
Påbygg Trailer