2013-04-25

Aebi Schmidt og Tellefsdal inngår strategisk samarbeid

Tellesdal

Aebi Schmidt, som er den ledende europeiske leverandøren av redskap og maskiner for veivedlikehold, tar 50 % eierskap i Tellefsdal AS gjennom en rettet emisjon. Dette partnerskapet vil særlig styrke selskapets markedsposisjon i Skandinavia og Øst Europa. Med sin omfattende produktportefølje av snøploger, innfestinger og spesialprodukter for lastebiler, traktorer og entreprenørmaskiner er Tellefsdal regnet som en av de ledende produsenter av profesjonelt utstyr til snørydding av alle typer veier.      

 

Aebi Schmidt og Tellefsdal har begge lang erfaring i utvikling, produksjon og distribusjon av kvalitetsutstyr tilpasset behovet i de ulike markedene. Begge firmaene har sterkt fokus på kvalitet og levetid på produktene, og sammen med et skreddersydd opplærings- og servicetilbud gir dette den beste totaløkonomien for kundene.        

 

Tellefsdal AS har nylig avsluttet et omfattende toårig omstillings- og investeringsprogram som blant annet omfatter et topp moderne anlegg for overflatebehandling og ny monteringslinje. Dette gir en effektiv produksjon med stor kapasitet, og som følge av partnerskapet med Aebi Schmidt er også den strategiske framtiden sikret for selskapet. Tellefsdal AS vil bli drevet videre med dagens ledelse, og det er ingen personellreduksjon som følge av dette eiersamarbeidet. Det er avtalt at Aebi Schmidt skal kjøpe samtlige aksjer i selskapet ved utgangen av 2015 og dermed bli eneeier av Tellefsdal AS.