2012-07-02

EUnited sertifisering: PM10 og Tallerkenspreder Test

EUnited - PM10 Label

Swingo 200+ og Cleango 500, har fått 3-stjerners PM10 finstøv dekal av beste klasse. Stratos tallerkenspreder med belteutmating og Premiumplus spredetallerken har fått klasse B og C dekal i tallerkenspreder test.

 

M10 sertifikat – Siden introduksjonen i 2007, har EUnited PM10 testen og det tilhørende sertifikatet blitt European standarden for ytelse på feiemakiner  med hensyn til utslipp av støvpartikler. Sertifikatet gir informasjon om miljøvennligheten til en maskin, og underletter således innføringen av de økende kravene til luftrenhet fra feiemaskiner. EUnited presenterte en ny metode for måling av støvpartikler på IFAT Entsorga messen i München. I tillegg til de økte kravene til målemetodene, vil feiemaskinene fra nå av også bli delt inn i følgende tre kategorier: Feiemaskiner med en stjerne tilfredstiller de høye kravene til EUnited; to stjerner viser at konsentrasjonen av finstøv i utslippsluften ligger en tredjedel under den definerte maksimumsverdien; tre stjerner gis til feiemaskiner som har måleresultater som viser at konsentrasjonen av finstøv i utslippsluften ligger to tredjedeler under den definerte maksimumsverdien.

Alle Aebi Schmidt feiemaskiner, Swingo 200+, Cleango 500, MFH 2500 og MFH 5500, har fått den høyeste godkjenningen med 3-stjerner. Dette betyr at maskinenes utslipp av helsefarlig finstøv ligger langt under maksimumkravene.

 

EUnited - Spreader Performance Test labelSpreader Performance Test – Også Schmidt Stratos tallerkenspredere med belteutmating og Premuimplus tallerken er blitt sertifisert i klassene B (3-8 m) og C (3-12 m) basert på EUnited spreader performance tests.

I denne standardiserte test prosedyren, blir spredrene testet under virkelige feltforhold. Ved bruk av en konstant kvalitet på strømaterialet iht. Europeisk standard, blir utleggsmengde og strøbredde analysert med forskjellige test metoder og sprderene blir inndelt i kategoriene A (1-6 m), B (3-8 m) eller C (3-12 m) avhengig av strøbredde. Bare spredere som oppfyller alle kravene innenfor de gitte toleransene blir  sertifisert.

Testen har blitt utviklet for spredere i alle størrelser, uavhengig av type. Gjennomføring av testen er frivillig for alle produsenter. Når sprederene har gjennomgått og bestått alle testene, blir de utstyrt med et godkjenningsmerke iht. riktig kategori.

 

Flyer for download

- EUnited PM10 Flyer

- EUnited Spreader Test Flyer